Ooggetuige

Zingen in zorgcentrum Hoog Duinen te Schoorl

Zaterdag  18 november  2017 waren 33 leden van Wilde Haver aanwezig in zorgcentrum Hoog Duinen. Bij binnenkomst stond de koffie klaar. Nadat iedereen aanwezig was werd er in de centrale hal nog even de warming-up/het inzingen gedaan. Ondertussen vulde de zaal zich ook aardig. Natuurlijk werden we eerst welkom geheten en vervolgens zongen we uit volle borst. Het ging echt heel goed. De akoestiek was goed. Na zo’n 10 liedjes gezongen te hebben was het pauze. Ook nu weer stonden er drankjes voor ons klaar en werd er kaas en worst gepresenteerd. Na de pauze weer 10 nummers gezongen en werd bij het laatste nummer : ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, hard meegeklapt. De bewoners waren enthousiast. Iedereen ging na afloop tevreden naar huis. We mogen volgend jaar terug komen.

Zingen bij Zorgcirkel de Vleugels

Zaterdag 4 februari 2017 waren 30 enthousiaste koorleden , plus dirigent en pianist, aanwezig bij Zorgcirkel de Vleugels in Alkmaar.
Wij hebben er met z’n allen een gezellige middag verzorgd voor de bewoners en bezoekers. Ondanks het feit dat er velen grieperig en verkouden waren.
Voor en na de pauze werden 9 liedjes gezongen. Het repertoire was erg afwisselend, de oude bekende, zoals ‘Tranen gelachen’ en ‘Het Dorp’, maar ook de nieuwe liedjes ‘Verdronken Vlinder’en ‘Nooit meer een morgen’ kwamen aanbod;  er werd zelfs  in het  Westfries gezongen.
Aan het eind bedankte de leiding van de Vleugels ons hartelijk en hoopte ons een volgend keer terug te zien.  En wij  hopen daar weer te mogen optreden.
Mieke van Bekhoven ( alt)

Zingen bij verzorgingshuis De Kooimeer

Dinsdag 13 september –onze reguliere repetitieavond- optreden bij verzorgingshuis De Kooimeer. Een succesvol optreden. De zaal was vol en de mensen genoten zichtbaar. Aan het eind van de avond stond een van de bewoners op –dit was niet gepland- om ons nog eens extra te bedanken en te vragen of wij volgend jaar weer willen optreden.Natuurlijk doen wij dat graag. De verzorging van de koorleden d.m.v. een drankje en zelfs hapjes was geweldig.

Elly Kuis

Zingen bij de Kunstuitleen in Alkmaar

Wat een gaaf optreden was dat tijdens de Open Monumentendag bij de Kunstuitleen Alkmaar. Het mooie weer, de prachtige ambiance van het gerestaureerde gebouw waarin de Kunstuitleen is gevestigd, het licht, de akoestiek en wij als koorleden op ons best, zorgden voor een spetterend optreden. Het vroege tijdstip van 10.00 uur weerhield de mensen er niet van, naar “Wilde Haver” te komen luisteren.

Om 10.00 uur kon men het publiek bijna op één hand tellen, maar geleidelijk aan druppelden de belangstellenden binnen en zij bleven. Rika begaf zich af en toe naar de ingang, om als het ware de mensen naar binnen te loodsen. Zij wisten immers niet wat zij misten. Bovenstaande ingrediënten zorgden ervoor, dat wij tijdens het zingen plezier en enthousiasme uitstraalden.

Onze dirigent Marc de Vries was ook zichtbaar in zijn hum. Onze pianist Mark Kirkenier klom net nog niet op de piano! Het gekozen repertoire was top en het publiek was enthousiast. Wij hebben er van genoten. Dit was een optreden, waar we met plezier op terug kijken.

Elly Kuis

Laatste avond van het seizoen 2013-2014

De laatste avond van het seizoen belooft altijd iets speciaals. Een gastoptreden, een quiz, een bonte zangavond, kortom anders dan anders. Zo ook deze laatste avond. We hebben dit seizoen heel wat optredens gehad, maar nog nooit een optreden voor slechts één persoon. Marc de Vries heeft dit koor nu een heel jaar begeleid, als opvolger van Bert Pfeiffer.

Het koor wil graag aan Bert laten zien, maar zeker ook laten horen wat ze dit jaar heeft bereikt. De nieuwste nummers, “Tranen gelachen”, “de Engel” “Blue Moon” “Ring van vuur”, passeerden de revue, veelal ook met de door Rika ingestudeerde pasjes/opstellingen. Na de pauze was het de beurt aan Marc en Bert samen, die een optreden verzorgden waarin ze de nummers speelden die met het koor volgend jaar zullen worden ingestudeerd. Net als het koor, genoten Marc en Bert zichtbaar, sterker nog, je kon horen dat ze jaren geleden samen onderdeel hebben uitgemaakt van een fantastische band.

Na hun optreden was het de beurt aan Mark Kirkenier die drie nummers op de piano speelde van zijn eigen CD. De CD beschrijft in zelf gecomponeerde pianostukken muzikaal zijn levensverhaal, zijn boodschap aan de toehoorders. Zo enthousiast als er met Bert en Marc werd meegezongen, zo muisstil was het bij het pianospel van Mark.

De laatste nazit van het seizoen was als altijd gezellig. Een drankje drinken, wat meedeinen op de muziek die uit de cd schalt, wat grappen, kortom gewoon ontspannen, gezellig, en om half twaalf weer naar huis. Vakantie!

Peter Hoogenbosch

Wilde Haver 12 april in Prins Hendrik Stichting

EGMOND AAN ZEE – De grote zaal is nog leeg wanneer Bert, de vroegere dirigent, ditmaal onze man van het geluid samen met Mark de Vries, Hen Mol en Peter Hoogenbosch om half twee beginnen met de opbouw van de geluidsinstallatie. Voor zo een grote zaal als waar wij vanmiddag zingen, is een goede geluidsinstallatie een “must”.

De koorleden worden door de gastvrouwen van deze middag hartelijk ontvangen met koffie, thee en koek. Om twee uur is het inzingen geblazen. De medley met nummers als “Visite”, “Je bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw”, “De nozem en de non” wordt vandaag voor het eerst bij een optreden gezongen, dus dat vraagt nog wat extra aandacht.

Het zonnige weer, de rieten stoelen buiten op het terras, konden de bewoners van de Prins Hendrik Stichting niet verleiden om buiten te blijven. Als het koor de zaal in komt, op weg naar het podium, is deze niet alleen helemaal vol, maar je voelt ook een lekkere sfeer. De mensen hebben zin in een middagje luisteren of zoals ik bij menigeen ontdekte, zin in zachtjes meezingen.

Een geweldig gevoel, wanneer vanaf het podium de zaal inkijkt en je ziet hoe een oudere bewoonster bij het luisteren van het lied “Hou me vast”, de hand van haar dochter pakt en zij elkaar heel stil en toch veelzeggend aankijken. De herkenning bij de medley met wat oude nummers was zichtbaar. Er werd meegeklapt met het nummer “Go Johny Go”, stil geluisterd bij nummers als “Mag ik dan bij jou”, en genoten bij het optreden van Jan en Joke bij het nummer “Geef me het zout”.

Om vier uur werd de middag beëindigd met nog een nummertje toe, “Stilte in de Storm”. Mooi als de mensen na afloop nog even bij je langslopen om te zeggen dat ze genoten hebben. Geloof mij, zij waren niet de enigen die genoten die middag. Het koor genoot net zo veel, of misschien nog wel meer.

Peter Hoogenbosch

Wilde Haver in de vleugels op 8 febr. 2014

Uit de omroepinstallatie van het verzorgingshuis De Vleugels klinkt een vriendelijke vrouwenstem die meedeelt dat op deze middag (zaterdag 8 februari) het pimpkoor Wilde Haver optreedt. Entree vijf euro’s. Het belooft een gezellige middag te worden met tot slot nog een loterij met fraaie prijzen. En dat was niet tegen dovemans oren gezegd.

Al snel kondigden zich de eerste bezoekers zich aan en toen om twee uur het optreden begon was er een gezellige drukte. De dames Bettina en Marja, werkzaam bij De Wering, hadden alles weer prima voor elkaar. Bettina kondigde het koor aan, stelde dirigent/gitarist/arrangeur Marc de Vries en pianist Mark Kirkenier voor, waarna het koor van start ging met het nummer Herberg de Troost. Het werd een middag met oude bekenden zoals: Adem mijn adem, Blue moon en Laaiend Vuur. Na de pauze ging het er wat swingender aan toe met liedjes als Liedesmaan, Zelfs jouw naam is mooi en Verliefd zijn.

Waar achter in de hoek eerst nog fanatiek verder rummikub werd gespeeld, zag je hoe de spelers hun blokjes weglegden om mee te gaan- of misschien wel op te gaan in de muziek. Je zag mensen zachtjes meezingen, herkenning… jeugdsentiment. Of was het gewoon genieten van het driestemmige geluid dat uit 35 kelen van Wilde Haver kwam? Om vier uur dan de toegift. Het nummer Go Johnny Go dan wel in het Nederlands gezongen, is altijd een succesnummer. Er werd meegeklapt, bijna gedanst, het was een slot van twee uur heerlijk optreden.

De Wering organiseert regelmatig middagen in verzorgingshuizen. Zij staat garant voor een prima sfeer, goed georganiseerd en we spelen en zingen graag voor hun doelgroep. Dus tot ziens.

Peter Hoogenbosch

Kerstfeest, jaarlijkse traditie..! Op 20 dec. 2013

De laatste avond van het “oude jaar” is traditiegetrouw voor onze familie, vrienden en kennissen. Deze keer geheel op eigen kracht, geen ander koor om op te treden. “Wilde Haver in concert”, stond op de uitnodiging. Een avond verzorgd door het koor, maar ook de solisten die optraden waren uit Wilde Haver. Best wel spannend, de voorbereidingstijd was zeker voor de solisten kort, de kerstnummers lastiger om in te studeren dan we hadden gedacht. Maar het is weer gelukt.

De Kerstman kondigde onze komst al aan en met een “Rudolf de roodneus rendier”, betraden wij de zaal waar het publiek ons ontving met een luid applaus. We stonden er weer, en nog wel met nieuwe sjaaltjes/stropdassen. Onze paarse periode ligt achter ons, nu dus in het goud. Het viel direct op en de toeschouwers reageerden enthousiast.

Mark Kirkenier, die vooraf het publiek in de kerstsfeer bracht met zijn pianomuziek, bleek ook vanavond weer onmisbaar. Voor dirigent Marc de Vries was het zijn eerste “slotavond’ met ons koor. Hij genoot zichtbaar en wij genoten weer van zijn optreden samen met een oude muziekmaatjes. Spannend zeker voor Marc omdat Bert Pfeiffer, de vroegere dirigent, ook aanwezig was om de prestaties van “zijn pimpkoor” te volgen.

De Kerstman was de belangrijkste man bij de jaarlijkse loterij. Een tafel vol prijzen, lootjes die in een rap tempo werden verkocht en veel gelukkige prijswinnaars. Dan tot slot de muziek die ook dit jaar weer werd uitgekozen door Ton Bakker en er voor zorgde dat er heerlijk gedanst kon worden, wat heet, van ouderwets Rock and Roll tot tango, van Weense wals tot quickstep, we kwamen ze allemaal tegen. Rond een uur was de zaal weer opgeruimd, de stoelen aan de kant en wat bleef was het heerlijke gevoel van een geslaagde avond.

Peter Hoogenbosch

Optreden wijkcentrum Geesterpoort in Daalmeer op 30 nov. 2013

De grote zaal in het wijkcentrum loopt maar langzaam vol. Niet zo vreemd in deze drukke tijd waar Sinterklaas met zijn knechten al hun inkopen moeten doen. Het publiek bestaat uit voornamelijk oudere mensen en je kunt aan ze zien dat ze er zin in hebben. Voor veel van deze ouderen, zo begreep ik later van een medewerkster van de Weering (die deze middag organiseerde) zijn dit soort middagen toch kleine hoogtepuntjes.

We zingen voor de pauze 12 nummers waarbij na “Stilte in de Storm”, “De Roos” met Jacintha als soliste werd gezongen. Een nummer om stil van te worden, zowel van de tekst als van de fraaie vertolking. Als dan ook nog “De straat” door Jan op zijn onnavolgbare wijze wordt vertolkt, dan hebben we alle gevoelige nummers voor die middag wel gehad. Maar geloof me: je ziet de mensen genieten, mee neuriën, zachtjes meezingen zelfs. Na de pauze wordt het tempo wat opgevoerd met nummers als “ Zelfs jouw naam is mooi”, “Verliefd zijn” en natuurlijk de uitsmijter “Go Johny Go”.

We praten nog even na met een aantal bezoekers. Ze vertellen dat ze zo’n heerlijke middag hadden en straks weer alleen thuis komen, met slechts de muur om alles nog eens aan te vertellen. Je bent blij dat de mensen twee uur hebben genoten en even alles hebben vergeten. ……”GROEN 25..!“ klinkt het door de zaal. Oh ja, de loterij zou direct na ons starten.

Peter Hoogenbosch

Optreden Korenfestival Egmond op 10 nov. 2013

Het is zondagmorgen en we stappen al ruim op tijd in de auto, op weg naar Egmond. Naar “de Schulp” alwaar vandaag het korenfestival wordt gehouden. Altijd spannend, je wilt toch uitblinken zo een dag. Het wordt nog extra spannend omdat de mannen voor een belangrijk deel afwezig zijn omdat deze moeten optreden in een operette bij operettevereniging ‘Odeon’ in De Vest in Alkmaar. Er zijn allerlei koren. Van shantykoor tot popkoor, van smartlap tot “kerkkoor” en dan in allerlei leeftijden. Kortom een gezellig samenzijn van mensen die één ding gemeenschappelijk hebben: de liefde, of zeg maar gerust de passie voor het zingen.

Ons optreden, al aan het begin van de middag liep goed. Inmiddels is Herberg de Troost een standaard binnenkomer geworden waarmee je de zaal echt aan het luisteren krijgt. “Mooie wereld” en “Liefdesmaan” zijn gewoon lekker om te zingen. En aan het slot, met de oude rocksong ‘Go Johny Go’, krijg je niet alleen de handen op elkaar, maar ook de mensen uit hun stoelen.

In de korte pauzes tussen de optredens van de koren, speelden in een andere ontmoetingsruimte de Mallote Matrozen. Het werd een weerzien na een aantal jaren, nee sterker nog, het werd op hun verzoek opnieuw een nummer samen schallen en dat lukt ook. Het nummer “In de haven” weergalmde door alle ruimtes. Heerlijk om weer eens zo lekker uit te halen. Om vijf uur weer thuis, na een heerlijke zondagmiddag. “Vond je ook niet dat wij vandaag de beste waren?” vroeg ik aan mijn vrouw. Zij nipte aan haar wijntje en keek mij lachend aan.

Peter Hoogenbosch

optreden verzorgingshuis De Marke in Bergen op 12 okt. 2013

Alle bewoners van De Marke hadden zich verzameld in de ontmoetingsruimte. Het was druk, gezellig druk. Het kleine podium was groot genoeg om als koor niet alleen te zingen maar ook de bewegingen te maken die een lied wat extra’s mee kunnen geven. Nadat dirigent Marc had benadrukt dat het voor ons een eer is om uitgenodigd te worden om te komen zingen en zijn pet recht had getrokken, zette hij het eerste nummer in. Traditiegetrouw “Waarom” van André azes.

‘Hou me vast’ van Volumia was ook in Bergen een topper. Fantastisch om te zien hoe twee oude mensen bij de woorden ‘Hou me vast, ‘k leg mijn hoofd lief op jouw schouder’, elkaar eerst aankijken en dan liefdevol elkaars handen vasthouden. Het zijn tachtigers, maar ze stralen net even opnieuw verliefd. De mensen zeggen blij te zijn dat alles in het Nederlands wordt gezongen. Niet alleen dat, maar het koor is ook uitstekend te verstaan. Een compliment dat we wel vaker horen en waar we ook trots op zijn. Houden zo.

De tranentrekkers “de Roos” en “de Straat”, worden afgewisseld met oude bekenden. Soms vertaald uit het Engels zoals “Onder de Liefdesmaan” en “Mooie wereld”, en we eindigen als altijd met Go Johny Go dat ook in Bergen een meezinger blijkt. Als ik thuis kom en samen met mijn vrouw een wijntje drink zeggen we tegen elkaar: “Joh, wat zijn we rijk..!”

Peter Hoogenbosch

concert Varié Taborkerk Purmerend op 6 april 2013

Zaterdag 6 april hield de Bond van Zangkoren in Noord-Holland haar ‘Concert Varié’ in de Taborkerk in Purmerend. We gingen vroeg op pad want het inzingen was al om 10 over 10. Het was nog wel even spannend, maar gelukkig kwamen er steeds meer enthousiaste koorleden binnenwandelen zodat we gelukkig toch met ons koor Wilde Haver goed vertegenwoordigd waren.

Ons optreden was gepland in het eerste blok als num- mer twee. We waren wel een enorm contrast met onze voorgangers: zij zongen onder anderen Schubert en Händel. Heel mooi maar wel totaal wat anders. Ons lichtere genre echter met de nummers als ‘verliefd zijn’ en ‘mag ik dan bij jou’, gooit toch altijd hoge ogen. Bij ‘geef me het zout’ komen we dan echt op stoom en als we dan onze uitsmijter ‘go Johnny go’ ten gehore brengen zijn we helemaal in ons element.

Invaldirigent Mark verdient alle lof dat hij in de korte periode dat hij ons koor inmiddels leidt het zo naar zijn hand heeft kunnen zetten. En dát samen met pianist Mark toch een mooie muzikale prestatie ten gehore is gebracht.

Jet Stoop

Novawhere Purmerend 24 februari 2013

Stukje geschiedenis: “Het huis had als eerste de naam Overwhere. Door Purmerend liep een rivier de Where. De mensen in het stadje woonden aan de ene kant, de polder was over de Where. In deze polder herrees een woonwijk waar ook het verpleeghuis werd gebouwd. In 2001 vond een renovatie plaats. Door die renovatie werd Overwhere Novawhere. Nova staat voor nieuw.”

Helaas vond een vervelende bacterie haar optreden belangrijker en daardoor moest men op 31 dec 2012 direct besluiten dat alle activiteiten geannuleerd moesten worden, dus ook ons optreden. De teleurstelling was groot maar er was alle begrip voor. Ik heb het vervolgens voor elkaar gekregen 2 mnd later alsnog een optreden te realiseren. Vol verwachting reden we op zondag 24 februari alsnog door de mistige koude polder naar Purmerend. Aangekomen werden we hartelijk verwelkomd. De microfoons en versterkers werden klaar gezet en de keeltjes werden nog even opgewarmd door kort in te zingen.

Toen was het grote moment daar. Spannend vooral voor Marc de Vries die tijdelijk invalt voor onze zieke dirigent. Maar een gezonde spanning geeft bijna altijd een goed resultaat en…dat werd het! We begonnen met ‘Waarom’ van Sinatra/Hazes. Daarna volgden nummers als Mooie Wereld (Wonderful World)/Louis Armstrong. Vertaald door onze eigen dirigent Bert Pfeiffer. ‘Mag ik dan bij jou’ (De Breij), Leun op mij (Ruth Jacott ).

Door het grote empatisch vermogen van Marc de dirigent werden de aanwezigen volop betrokken bij de prachtige nummers. Bij het liedje ‘Verliefd zijn’ van Guus Meeuwis richtte hij zich op een echtpaar dat vooraan zat. De man raakte zo ontroerd en pakte heel verliefd de hand van zijn zwaar gehandicapte vrouw en zong vervolgens mee. Een ontroerend moment dat ook op ons koor een grote impact had. Na de pauze kwamen er meer prachtige nummers, o.a ‘Herberg de Troost’ van Jack Poels en ook ‘Zelfs jou naam is mooi’ van Westbroek en als uitsmijter. Go Johnny Go. En… als toegift nóg een keer Go Johnny Go. In totaal zongen we 16 nummers.

Toen de laatste tonen wegvloeiden was het even stil en daarna kregen we een daverend applaus. De voorzitter van de Vrienden van Novawhere bedankte ons ruimschoots en sprak vervolgens de wens uit dat we nog eens komen optreden! Welnu…januari 2014 zal alsnog een nieuwjaars optreden plaatsvinden. Voldaan en met een heel goed gevoel reden we aan het eind van de middag weer huiswaarts. De vuurdoop voor dirigent Marc was meer dan geslaagd en ook pianist Mark speelde de sterren van de hemel. We kunnen terug kijken op een prachtig optreden.

Joke Koning.

Monumentendag Alkmaar – 8 september 2012

Het is zaterdag 8 september, het is Monumentendag, het is Alkmaar, 10 uur ’s morgens en bij de Visbanken staat het koor Wilde Haver in de startblokken voor haar eerste optreden in het nieuwe seizoen. De zon prikt al vroeg en dat zal de hele dag niet minder worden. Het lijkt wel zomer. Alkmaar ontwaakt langzaam. Slechts een handjevol toehoorders, wat vaste fans en zo nu een dan een groepje passanten dat het koor vol bewondering en ontzag aanschouwt.

De bekende nummers als “Waarom” en “Adem mijn adem” trekken meer publiek. Het “Kom van het dak af” bracht de mensen in de rock ’n roll sfeer die ze nog van vroeger kenden. Het enthousiasme van het koor maakte zich ook meester van de toehoorders. Er werd meegeklapt en zelfs voorzichtig meegezongen. Na de pauze bleek iedereen wakker. Toetsenist Mark ging er weer helemaal voor zitten en Bert de dirigent zag je met trots kijken naar wat zijn koor deze ochtend presteerde. Het ging gewoon hartstikke goed, ook nu door vakanties e.d. er “slechts” 29 van de 50 koorleden aanwezig konden zijn.

Het nummer “Mag ik dan bij jou” van Claudia de Breij werd op verzoek tweemaal gezongen. Dat moest ook wel met de drie geweldige solisten, Anneke, Jitty en Jan. Als Jan zingt “…en als de lente komt, en als ik dan verliefd ben..” zie je het publiek genieten, oudere echtparen kijken elkaar aan met een blik van herkenning. Prachtig.

Bijna traditiegetrouw werd het optreden afgesloten met het nummer “Go Johny Go”, het was half een. Op het terras dronk een aantal koorleden nog een welverdiend glas wijn en proostte op volgend jaar. Weer op Monumentendag, als het kan weer op deze plek en als het even kan van 12 tot 2 uur. Het koor heeft genoten en belangrijker nog, het publiek heeft een fantastische ochtend gehad.

Peter Hoogenbosch.

optreden in “De Hout” Alkmaar – 17 juni 2012

De wolken maken voorzichtig plaats voor een zondags zonnetje als in de muzieknis in “De Hout” in Alkmaar het koor Rendez vous, na een sprankelend optreden, haar plek afstaat aan het pimpkoor Wilde Haver. Altijd spannend, zo een buitenoptreden. Zal het een beetje klinken? We hebben hier nog nooit eerder gezongen! De spanning wordt nog extra opgevoerd wanneer blijkt dat door een onvolkomenheid onze toetsenist niet mee kan spelen en Bert Pfeiffer, de dirigent, gitarist, arrangeur en grote stimulator van het koor, het die middag alleen moet doen.

Op het voorterrein steeds meer publiek. Het is klokslag twee uur wanneer wij, ingestudeerd in keurige volgorde het podium betreden. Het zwart en paars vult bijna de hele nis. Het eerste nummer “Waarom” van Andre Hazes klinkt niet alleen goed, maar valt ook in de smaak bij de luisteraars. Het is telkens weer leuk om te zien hoe de mensen meeklappen, meezingen met bekende nummers, je ziet ze genieten. Daar doen we het toch ook voor. Het plezier dat we zelf hebben stralen we ook steeds meer uit.

Het nieuwste nummer “Mag ik dan bij jou”, wordt ademloos beluisterd. Achteraf krijgen we complimenten over hoe goed wij zijn te verstaan, maar meer nog, wat zingen jullie mooie teksten. Dit nummer “Mag ik dan bij jou” draagt daar zeker toe bij. Wanneer we bijna traditioneel afsluiten met het rock-and- roll nummer, “Go Johny Go” , wordt er in De Hout heus gedanst, gerockandrolld. Met een diepe buiging voor dit leuke publiek beëindigen wij ons optreden en hopen van harte daar volgend jaar weer te mogen staan.

Peter Hoogenbosch.

Pin It